bg
Kujawsko-Pomorskie voivodship Mayor of Chełmno

Gallery 2014

Darling, Pinsk, Belarus

Perepolochka, Vitebsk, Belarus

The Festival's life

Polanie, Detroit, USA

Colors of Anatolia, Bursa, Turkey

Prialica, Grodno, Belarus

Hendek Municipality Folkem, Hendek, Turkey

Kalakar Institution of Dance, India

Polonia Douai, France

Karunochki, Zhabinka, Belarus