bg
Kujawsko-Pomorskie voivodship Mayor of Chełmno

Gallery 2014

Polonia Douai, France

Perepolochka, Vitebsk, Belarus

Prialica, Grodno, Belarus

Polanie, Detroit, USA

Kalakar Institution of Dance, India

The Festival's life

Darling, Pinsk, Belarus

Hendek Municipality Folkem, Hendek, Turkey

Karunochki, Zhabinka, Belarus

Colors of Anatolia, Bursa, Turkey