bg
Kujawsko-Pomorskie voivodship Mayor of Chełmno

Gallery 2014

Darling, Pinsk, Belarus

Kalakar Institution of Dance, India

Karunochki, Zhabinka, Belarus

Polonia Douai, France

Perepolochka, Vitebsk, Belarus

Prialica, Grodno, Belarus

Colors of Anatolia, Bursa, Turkey

The Festival's life

Hendek Municipality Folkem, Hendek, Turkey

Polanie, Detroit, USA