bg
Kujawsko-Pomorskie voivodship Mayor of Chełmno

Images 2014

Darling, Pinsk, Belarus

Polonia Douai, France

Kalakar Institution of Dance, India

Karunochki, Zhabinka, Belarus

Colors of Anatolia, Bursa, Turkey

Prialica, Grodno, Belarus

Hendek Municipality Folkem, Hendek, Turkey

Perepolochka, Vitebsk, Belarus

Polanie, Detroit, USA

The Festival's life