bg
Kujawsko-Pomorskie voivodship Mayor of Chełmno

Images 2014

Polonia Douai, France

Kalakar Institution of Dance, India

Darling, Pinsk, Belarus

Karunochki, Zhabinka, Belarus

Perepolochka, Vitebsk, Belarus

Prialica, Grodno, Belarus

Colors of Anatolia, Bursa, Turkey

Hendek Municipality Folkem, Hendek, Turkey

Polanie, Detroit, USA

The Festival's life