bg
Kujawsko-Pomorskie voivodship Mayor of Chełmno

Bildergalerie 2014

Polonia Douai, France

Darling, Pinsk, Belarus

Kalakar Institution of Dance, India

Karunochki, Zhabinka, Belarus

Prialica, Grodno, Belarus

Colors of Anatolia, Bursa, Turkey

Perepolochka, Vitebsk, Belarus

Hendek Municipality Folkem, Hendek, Turkey

Polanie, Detroit, USA

The Festival's life