bg
Kujawsko-Pomorskie voivodship Mayor of Chełmno

Gallery 2014

Darling, Pinsk, Belarus

Perepolochka, Vitebsk, Belarus

Prialica, Grodno, Belarus

Kalakar Institution of Dance, India

Colors of Anatolia, Bursa, Turkey

Hendek Municipality Folkem, Hendek, Turkey

Karunochki, Zhabinka, Belarus

Polonia Douai, France

The Festival's life

Polanie, Detroit, USA