bg
Kujawsko-Pomorskie voivodship Mayor of Chełmno

Gallery 2014

Darling, Pinsk, Belarus

Kalakar Institution of Dance, India

Perepolochka, Vitebsk, Belarus

Prialica, Grodno, Belarus

Karunochki, Zhabinka, Belarus

Colors of Anatolia, Bursa, Turkey

Hendek Municipality Folkem, Hendek, Turkey

The Festival's life

Polanie, Detroit, USA

Polonia Douai, France