bg
Kujawsko-Pomorskie voivodship Mayor of Chełmno

Gallery 2014

Polonia Douai, France

Darling, Pinsk, Belarus

Kalakar Institution of Dance, India

Prialica, Grodno, Belarus

Karunochki, Zhabinka, Belarus

Hendek Municipality Folkem, Hendek, Turkey

Colors of Anatolia, Bursa, Turkey

The Festival's life

Polanie, Detroit, USA

Perepolochka, Vitebsk, Belarus