bg
Kujawsko-Pomorskie voivodship Mayor of Chełmno

Gallery 2014

Darling, Pinsk, Belarus

Karunochki, Zhabinka, Belarus

Kalakar Institution of Dance, India

Prialica, Grodno, Belarus

Colors of Anatolia, Bursa, Turkey

Hendek Municipality Folkem, Hendek, Turkey

Perepolochka, Vitebsk, Belarus

Polonia Douai, France

The Festival's life

Polanie, Detroit, USA