bg
Kujawsko-Pomorskie voivodship Mayor of Chełmno

Gallery 2014

Kalakar Institution of Dance, India

Karunochki, Zhabinka, Belarus

Darling, Pinsk, Belarus

Colors of Anatolia, Bursa, Turkey

Hendek Municipality Folkem, Hendek, Turkey

Polonia Douai, France

Perepolochka, Vitebsk, Belarus

Prialica, Grodno, Belarus

Polanie, Detroit, USA

The Festival's life